filmet@wp.pl 501-079-339

Mieszalniki

Mieszalnik jest przeznaczony tylko do mieszania rozdrobnionych materiałów sypkich i suchych, o wilgotności względnej nieprzekraczającej 15%. Dopuszcza się jednoczesne mieszanie wielu suchych i rozdrobnionych składników: pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, śruty, trocin, nawozów, itp. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających materiały lub substancje ścierne, jak np.: piasku, cementu, ścierniw, żywic o dużej twardości, itp. Standardowe mieszalniki są wykonane z blach stalowych gat. 18G2A. Nie są one przeznaczone do mieszania produktów żywnościowych, a więc tam, gdzie obowiązują przepisy HACCP. Oferta przewiduje także wykonanie mieszalników z gatunków stali nierdzewnej i kwasoodpornej, gdzie nie obowiązują takie ograniczenia. Uwaga! W przypadku perspektywy zastosowania mieszalników o zwiększonej odporności na ścieranie, lub do mieszania produktów żywnościowych, producent powinien być o tym fakcie pisemnie poinformowany w momencie składania zamówienia, gdyż wiąże sie to z potrzebą zastosowania zmian materiałowych niektórych komponentów i części.

Posiadamy deklaracje zgodności i dokumentację techniczną do ww. produktów – w razie potrzeby prosimy o kontakt.