Jakie są rodzaje przenośników ślimakowych?

przenośnikPrzenośniki ślimakowe to rodzaj urządzeń mechanicznych, które służą do transportowania materiałów sypkich pomiędzy różnymi punktami w procesie produkcyjnym. Są one wykorzystywane w wielu branżach, takich jak spożywcza, chemiczna czy farmaceutyczna. W poniższym tekście omówimy różne rodzaje przenośników ślimakowych oraz ich zastosowanie. Sprawdź, do czego warto je wykorzystywać.

Przenośniki ślimakowe są stosowane w wielu branżach przemysłowych. W przypadku przemysłu spożywczego najczęściej wykorzystuje się przenośniki poziome oraz stożkowe. W branży chemicznej i farmaceutycznej z kolei korzysta się głównie z przenośników pionowych oraz spiralnych, odpowiednich do transportu substancji sypkich.

 

Rodzaje przenośników ślimakowych

  1. Przenośniki ślimakowe poziome

Przenośniki te służą do transportu materiałów na krótkie odległości poziomo. Wyróżnia się kilka rodzajów takich urządzeń, m.in. z jednym lub wieloma ślimakami oraz z różnymi typami napędów. Stasowane są głównie w przemyśle spożywczym, gdzie transportuje się m.in. mąkę, cukier czy kawę.

  1. Przenośniki ślimakowe pionowe

Używane są do transportu materiałów na dłuższe odległości pionowo. Z uwagi na specyfikę pracy, wymagają one nieco innej konstrukcji oraz napędu niż przenośniki poziome. Stosuje się je głównie w branży chemicznej i farmaceutycznej, gdzie potrzebny jest transport substancji sypkich w górę lub w dół.

  1. Przenośniki ślimakowe spiralne

Przenośniki ślimakowe spiralne mają charakterystyczną spiralną konstrukcję. Są używane do transportu materiałów sypkich, takich jak ziarna czy granulaty, na większe odległości. Dzięki swojej specyficznej budowie są w stanie odpowiednio przesuwać materiał w kierunku przeciwnym do grawitacji.

  1. Przenośniki ślimakowe stożkowe

Stosuje się je przede wszystkim w branży spożywczej do transportu mąki, cukru czy kawy, ale też w przemyśle chemicznym lub farmaceutycznym. Mają stożkową konstrukcję i pozwalają na transport materiału zarówno pionowo, jak i poziomo.