Mieszalniki

mieszalnik-1
mieszalnik-materialow-polplynnych
mieszalnik-2
mieszalnik-3
mieszalnik-poziomy
mieszalnik-poziomy-3
mieszalnik-poziomy-4
mieszalnik-poziomy-5
mieszalnik-poziomy-7
mieszalnik-poziomy-12
mieszalnik-poziomy12

 

miszalnikMieszalnik jest przeznaczony tylko do mieszania rozdrobnionych materiałów sypkich i suchych, o wilgotności względnej nieprzekraczającej 15%. Dopuszcza się jednoczesne mieszanie wielu suchych i rozdrobnionych składników: pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, śruty, trocin, nawozów itp. Nie dopuszcza się stosowania produktów zawierających materiały lub substancje ścierne jak np.: piasku, cementu, ścierniw, żywic o dużej twardości itp.

Standardowe mieszalniki są wykonane z blach stalowych gat. 18G2A. Nie są one przeznaczone do mieszania produktów żywnościowych, a więc tam, gdzie obowiązują przepisy HACCP. Oferta przewiduje także wykonanie mieszalników z gatunków stali nierdzewnej i kwasoodpornej, gdzie nie obowiązują takie ograniczenia.

Uwaga! W przypadku perspektywy zastosowania mieszalników o zwiększonej odporności na ścieranie lub do mieszania produktów żywnościowych, producent powinien być o tym fakcie pisemnie poinformowany w momencie składania zamówienia, gdyż wiąże się to z potrzebą zastosowania zmian materiałowych niektórych komponentów i części.

Posiadamy deklaracje zgodności i dokumentację techniczną do ww. produktów – w razie potrzeby prosimy o kontakt.

 

Zastosowanie mieszalników

Mieszalniki to niezbędne urządzenia wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu do mieszania pokruszonych materiałów sypkich. Zapewniają one niezawodny i wydajny sposób łączenia różnych składników, gwarantując jednorodność mieszaniny. Mieszalniki występują w wielu rozmiarach i konstrukcjach, dzięki czemu nadają się do wykorzystania w wielu celach z zakresu działań przemysłowych. Za sprawą zdolności do szybkiej i efektywnej obsługi dużych ilości materiału, są one nieocenionym narzędziem dla wielu przedsiębiorstw. Stosuje się je m.in. podczas produkcji żywności, a także w przetwórstwie chemicznym. Zdecydowanie wpływają pozytywnie na optymalizację procesów produkcyjnych.

 

mieszalnik-1
mieszalnik-materialow-polplynnych
mieszalnik-2
mieszalnik-3
mieszalnik-poziomy
mieszalnik-poziomy-3
mieszalnik-poziomy-4
mieszalnik-poziomy-5
mieszalnik-poziomy-7
mieszalnik-poziomy-12
mieszalnik-poziomy12